Mevlana Birim Koordinatörleri

Siirt Üniversitesi Akademik Birimler Mevlana Koordinatörleri

 

Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. E. Hakan Toytok

alicetin@siirt.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Fettah Kayra

fettah.kayra@siirt.edu.tr

Siirt Meslek Yüksekokulu

 

 

Sağlık Yüksekokulu

Yrd. Doç. Dr. Hasan Karageçili

hasankaragecili@siirt.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

 

Eruh Meslek Yüksekokulu

 

 

İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Mehmet Macit Sevgili

MAİL ADRESİ YOK

Ziraat Fakültesi

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 

Veteriner Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Burçak Arslan

burcakarslan@siirt.edu.tr

Fen Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Hüseyin Yaşar

hyasar@siirt.edu.tr

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Safa Acar

safa.acar@hotmail.com

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru Akkemik

eakkemik@siirt.edu.tr

 

 

Uzm. MEHMET KENAN TAN
Güncelleme : 13.01.2016 10:38:11