2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları

2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları

2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı öğrenci değişim sonuçları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

·         Mevlana Değişim Programı Öğrenci Değişim Sonuçları

 

FERAGAT DURUMU: Mevlana Değişim Programı hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 30 Temmuz 2018 tarihine kadar mevlana@siirt.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

·         Mevlana Değişim Programı giden öğrenci bursları için tıklayınız.

·         Öğrenci Değişim Süreçleri için tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin yapması gereken işlemler:

Değişimden önce hazırlanması gereken belgeler (Tüm belgelere www.mevlana.siirt.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz) :

1.        Öğrenim Protokolü (3 orijinal nüsha halinde düzenlenir.)

2.        Öğrenci Kabul Belgesi (Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından karşı üniversitelerden alınacaktır.)

3.        Birim / Yönetim Kurulu Kararı (Öğrencisi olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Yönetim Kurulu'na, Öğrenim Protokolü ve Öğrenci Kabul Belgenizi ekleyerek dilekçe ile başvurunuz.)

4.        Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)

5.        Öğrenci Beyannamesi (Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanacaktır.)

Değişimden sonra hazırlanması gereken belgeler:

1.        Öğrenci Katılım Belgesi

2.        Öğrenci Nihai Raporu

 

Mevlana Değişim Programı Öğrenim Protokolleri
Öğrenim protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen yükseköğretim kurumunda alacağı dersler ve kredileri ile bu derslerin hangi derslerin yerine alınacağı ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Bu protokolle kabul edilen öğrenim programı, öğrencinin hâlihazırda öğrenim gördüğü programın amacına yönelik olmalıdır.

2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışına gidecek olan öğrencilerin öğrenim protokollerini Bölüm/Program Mevlana Koordinatörleri ile birlikte hazırlamaları ve Öğrenim Protokolünde öğrencilerin dönem tercihlerini belirtmeleri gerekmektedir.

 

Başarı dileklerimizle, 

Siirt Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi

İletişim :       0484 212 11 11 / 3493

                       mevlana@siirt.edu.tr

 

Uzm. ŞÜKRÜ EMİR ÖZORPAK (0484) 212-1111 / 3493
Mevlana Değişim Programı
17.7.2018